Vidres

Tant els locals més petits com els edificis més grans, tenen algun sector on hi ha vidres, i amb el temps queda acumulada gran quantitat de partícules que deterioren el vidre a llarg termini (cals) o bé simplement deixen una estètica molt millorable. Nosaltres els hi podem solucionar el problema.

 

  • Neteja de vidres exteriors i/o interiors.
  • Neteja dels rètols exteriors adjacents als vidres.
  • Neteja dels marcs dels vidres.
  • Neteja dels vidres i miralls interiors dels edificis o locals.
  • Neteja dels vidres elevats amb plataforma elevadora.
  • Neteja de restes calcàries impregnades als vidres.