Sales blanques

Donada la importància en el control de la contaminació de partícules en l’aire en les sales blanques, va sorgir la oportunitat d’especialitzar-nos i formar-nos en el manteniment de la neteja de les partícules que inevitablement entren en la sala pel fet d’utilitzar les instal·lacions.

 

  • Neteja i desinfecció de l’interior de les Sales blanques.
  • Neteja i desinfecció de les sales grises o netes adjacents.
  • Elaboració del pla de neteja i les rutines a seguir pel personal encarregat de la neteja.
  • Supervisió del compliment de la neteja, al ser un lloc tant delicat i crític.