Oficines

Moltes empreses han decidit externalitzar el servei de neteja per evitar conflictes i problemes com baixes, absències, vacances, etc. D’aquí sorgeix el nostre servei de neteja i manteniment per a empreses, botigues i oficines. Ja que amb el servei contractat permet tenir  assegurada la neteja i manteniment de les instal·lacions.

 

  • Servei neteja i manteniment diari, setmanal, quinzenal o mensual (a petició del client) .
  • Neteja del mobiliari, papereres, terres, vidres.
  • Programació de rutines en la neteja. Per optimitzar el temps i evitar l’acumulació de pols en llocs menys usuals.
  • Supervisió periòdica, per veure possibles millores en el manteniment de la neteja.