Inundacions

Per averies o per problemes ambientals, a vegades hi poden haver quantitats d’aigua acumulada difícils de treure per un particular. Nosaltres tenim màquines extractores d’aigua, tant aspiradores com bombes extractores, que faciliten els treballs de neteja.

 

  •  Aspiració d’aigua acumulada per fuita.
  •  Aspiració d’aigua per inundació mediambiental.
  •  Aspiració d’aigua a llocs de difícil accés.